Català   Español 
 

 

 

VALERI CONSULTORS és una companyia independent que d'ençà del gener de 1992 treballa en la gestió i en la prestació de serveis en els camps de l'ARQUITECTURA, l'ENGINYERIA, l'URBANISME i EL SECTOR IMMOBILIARI.

VALERI neix de la voluntat d'agrupació d'un conjunt pluridisciplinar de professionals del sector que s'apleguen per a continuar el seu oferiment d'exercici lliure de la professió amb un millor aprofitament dels recursos i amb la voluntat d'oferir un ventall més ampli i adequat de serveis; és per això que els seus integrants: arquitectes, enginyers, economistes, advocats, aparelladors, llicenciats i API's poden oferir des de la  gestió integral de tot el procés, fins a l'actuació facultativa professional específica (projectes, direccions d'obra, anàlisi del patrimoni, etc.), passant per la resolució d'una consulta o assessoria concreta.

Valeri Consultors ofereix els seus serveis, tant al sector públic, per al qual va disposar de les classificacions adients com a empresa consultora i de serveis, atorgades pel Ministeri d'Economia i Hisenda; com els ofereix també al sector privat, tant a les institucions que disposen d'un gran patrimoni immobiliari com al particular.

L'experiència, el bagatge professional dels directius i dels associats de la companyia, així com l'ampli coneixement del sector de la construcció, des dels punts de vista tècnic, econòmic, administratiu, jurídic i empresarial, permet a Valeri Consultors Associats, de plantejar-se totes i cadascuna de les feines des de la més gran a la més petita amb tot el rigor professional, tot assumint les circumstàncies i les situacions del client per tal de resoldre la petició com si es tractés d'un tema propi.

Valeri Consultors pot oferir la màxima garantia de millor relació cost - temps - qualitat, perquè la globalitat, el sentit comú i la independència de criteri de VALERI CONSULTORS són la millor garantia de confiança en els resultats.

 

Valeri Consultors és membre de:

ASINCA. Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya.
AEDIP. Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto.
ACE. Associació de Consultors d’Estructures.
ACI. Associació de Consultors d'Instal.lacions
AEIH. Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria.
CESC. Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.

Miembros

Valeri Consultors Arquitectura, Enginyeria, Urbanisme, SLP té implantat i certificat el Sistema de Gestió Mediambiental segons els requisits de la norma ISO -14001:2004 per a les activitats de: gestió ambiental dels serveis professionals d’arquitectura, enginyeria i urbanisme; així com el Sistema de Qualitat de l’Organització segons els requisits de la norma ISO-9001:2008 per a les activitats de: qualitat dels serveis professionals d’arquitectura, enginyeria i urbanisme.

ISO-14001 ISO-9001

   

© Valeri Consultors. Bailèn 7, 2n. 2a. 08010 Barcelona. - T (34) 93 265 70 33 - F (34) 93 265 13 77 - Email: | Legal - Disseny web